- Αφαίρεση όγκων (π.χ. όγκοι σπονδυλικής στήλης)

- Αποκατάσταση ουλών

- Οίδημα

43357823_427018871036235_238637157154448